02. rujna 2019.

Uspješno održan stručni skup: Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi

Uspješno održan Stručni skup: Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi, gdje je uz pojedine članove akademske zajednice, sudjelovalo ukupno 150 sudionika, odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika, prema priloženom programu.

Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi

Nakon vrlo zanimljivih i inspirativnih plenarnih predavanja, uslijedile su tri radionice. Temeljem održanih radionica može se zaključiti da se percipirane uloge odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika doživljavaju različito, a sudionici skupa se slažu da su prakse koje se koriste u dječjim vrtićima i osnovnim školama, tijekom prijelaza i prilagodbe, vrlo različite! Razlog vide u tome što odgojno-obrazovni sustav ne nudi definirani okvir rada tijekom prijelaza i prilagodbe, posebice u domeni suradnje između odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika.

Zaključeno je da su stručni skupovi s ovom temom više nego potrebni odgojno-obrazovnim stručnjacima te da je potrebno definirati primjere dobre prakse, kao i provesti znanstvena istraživanja koji će rezultirati prijedlogom prakse tijekom prijelaza i prilagodbe.

Nakon toga je potrebno utvrđeni prijedlog formalizirati unutar postojećeg odgojno-obrazovnog sustava kako bi se osigurala najviša razina socio-emocionalne dobrobiti djece i pedagoški kontinuitet tijekom prijelaza i prilagodbe.

Naposljetku, svemu ovom je ključno prilagoditi postojeće studijske programe i programe cjeloživotnog obrazovanja odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika. Voditeljica stručnog skupa, izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić je zatvorila stručni skup zahvalom svim sudionicima skupa, kao i plenarnim izlagačima, voditeljima radionica, savjetnicama Agencije za odgoj i obrazovanje te članovima projekata u okviru kojih se provodio stručni skup.

Održani program

Strucni Skup: program-2019Download