O Studentskom kulturnom centru

Zašto Studentski kulturni centar (SKC)?

U posljednjih 15 godina na Sveučilištu u Rijeci otvoren je čitav niz novih studija te veći broj studenata koji „gravitiraju” kulturi i umjetnosti ostaje u Rijeci odnosno dolazi u Rijeku na studij. Nastavnici, studenti i djelatnici Sveučilišta u Rijeci aktivni su članovi brojnih kulturnih organizacija te sudionici u kreiranju i provedbi kulturnog života kako Sveučilišta tako i grada Rijeke. Student Day Festival, Student Culture Week, Časopis Drugost, Bienale grafike u Rijeci, Studentska galerija, Kvadart  samo su neki od brojnih kulturno orijentiranih produkcija i događanja koji se odvijaju  tijekom cijele godine na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci, odnosno u organizaciji Sveučilišta i njegovih sastavnica. Rastuća inicijativa stvaranja novih kulturnih sadržaja, kao i okupljanja postojećih te povećanja broja organizatora i korisnika programa ukazivale su na potrebu na za osnivanjem centra kao platforme i okvira za unapređenje studentskog standarda u domeni kulture.

Osnivanju SKC-a prethodio je projekt  kulture koji su zajednički provodili Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci. Tijekom projekta pokrenuta je kampanja za animiranje i motiviranje studenata za kulturu, održan je veći broj radionica i tribina te je po svim sveučilišnim sastavnicama provedeno istraživanje o studentskoj percepciji i stavovima prema kulturi i umjetnosti, o informiranosti o gradskoj kulturnoj ponudi te posjećenosti gradskih kulturno-umjetničkih prostora. Rezultati istraživanja jasno su ukazali na potrebu osnivanja institucije koja će organizirati kulturne projekte primarno namijenjene studentskoj populaciji te potpomagati studentsku kulturnu aktivnost.

Ciljevi studentskog centra
Studenti
Treći Sporedni