Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci – novo promišljanje kulturne produkcije za studentsku populaciju i mlade.

Najnovije vijesti