Stručni skup: Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi

28. kolovoza 2019. na Učiteljskom fakultetu održat će se Stručni skup kao dio projekata: „Dobrobit djece u prijelaznim životnim periodima: empirijska provjera ekološko-dinamičkog modela” i „Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? – podrška socio-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe” u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Prijelazna razdoblja i način prilagodbe djece u tim periodima (rani i predškolski, te osnovnoškolski) predstavljaju pravi izazov kako za cjelokupni socio-emocionalni razvoj, tako posebice za razvoj privrženosti, pri čemu je uloga odraslih (roditelja, obitelji) te odgojno obrazovnih djelatnika (odgajatelja, učitelja, stručnih suradnika) od iznimne važnosti.

Pri suočavanju s novom i nepoznatom situacijom, može se reći da govorimo o izazovu u okviru razvoja privrženosti djece, pri čemu je vidljivo koja vrsta privrženosti je razvijena kod djeteta. Budući da je sigurna privrženost ona koja predstavlja osnovu psihološke dobrobiti i mentalnog zdravlja, važno je nastojati je razvijati i poticati kod djece. Upravo je podrška roditelja, odgajatelja i učitelja ključna za osiguranje socio-emocionalne dobrobiti djece u prijelaznim razdobljima. Iz tog je razloga iznimno važno kontinuirano raditi na osnaživanju postojećih kompetencija odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika, što je i cilj ovog stručnog skupa. Njegov je cilj usvajanje novih i suvremenih spoznaja o dobrobiti djece rane i predškolske dobi, s naglaskom na socio-emocionalnoj dobrobiti i otpornosti, specifičnosti prijelaznih perioda i prilagodbe, važnosti ranog razvoja privrženosti te kako pružiti adekvatnu podršku djetetu tijekom prijelaza i prilagodbe u odnosu na razvoj sigurne privrženosti. Pored toga, ovaj vid organizacije predavanja i radionice imao bi za cilj povezati su stručnjake; odgajatelje i učitelje te stručne suradnike, budući je njihova suradnja iznimno važna.

Prvi dio stručnog skupa obuhvaća plenarna predavanja uvaženih i poznatih profesora iz navedenog područja: prof. dr. sc. Andreja Brajša Žganec, Institut Ivo Pilar u Zagrebu; prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, Filozofski fakultet u Rijeci; prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet u Rijeci i izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, Učiteljski fakultet u Rijeci.
Zatim drugi dio stručnog skupa o buhvaća radionicu s odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima vezano uz njihova iskustva u radu tijekom prijelaza i prilagodbe u odnosu na razvoj privrženosti djece, s naglaskom na mogućnostima razvijanja njihove suradnje.
Radionice će voditi Kristina Ujčić Čučak, učit., savjetnica; Sandra Mišič, učit., savjetnica; dr. sc. Anita Rončević; Vesna Katić, v. pred. pred.; Radmila Bajić, pedagog.

Stručni skup je uvršten u katalog Agencije za odgoj i obrazovanje, u suradnji s kolegicama stručnim savjetnicama Ivanom Jurjević Jovanović i Jasnom Šverko, a provodi se u sklopu dva projekta: “Dobrobit djece tijekom prijelaznih životnih perioda: Empirijska provjera Ekološko dinamičkog modela” (Sveučilišteu Rijeci priža financijsku podršku) i "Kako bez suza u dječji vrtić i osnovne školu? Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe”. Projekt kojeg financira Sveučilište u Rijeci, strateški i programski partner u provedbi projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture u sklopu programskog pravca 27 susjedstava – Susjedstvo Kampus.