Katarina Kožul

Katarina Kožul studentica na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci na katedri  za Primijenjenu umjetnost smjer Kiparstvo.

Galerijski tim

Dominik Višnjić, 3. godina kiparstva, APURI

Katarina Erak, 3. godina psihologije, FFRI

<< Dosadašnji timovi