SKC Natječaj 2021

Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ

za (su)financiranje studentskih projekata iz kulture i umjetnosti u 2021. godini.

Cilj ovog Natječaja je potaknuti studentice i studente na provođenje većeg broja kulturno umjetničkih aktivnosti na njihovim matičnim sastavnicama te javnim prostorima uopće.

Ovogodišnjim se Natječajem posebno potiče prijava projekata na sveučilišnom Kampusu te projekata koji bi predstavljali nadgradnju ostavštine Susjedstva Kampus proizašlog iz programa 27 susjedstava Europske prijestolnice kulture, kao jedinstvenog primjera suvremene sveučilišne kampus-kulture. Natječajem se potiče i prijava projekata koji rezultiraju oslikavanjem murala (posebice betonskih površina unutar fakulteta, u suradnji s  ovlaštenim korisnicima tih prostora), izložbe na vanjskim izložbenim panelima, kao i glazbena događanja na Kampusu/pop-up koncerti na otvorenom (DJ-ing, svirke uživo, uz šetnicu panela, u dvorištu ili u ulazu u nekoj od sastavnica).

Natječaj je namijenjen financiranju kulturno umjetničke produkcije od interesa za studentice i studente Sveučilišta u Rijeci.

Razdoblje podnošenja prijava završava 24. siječnja 2021. godine (23:59)

Na natječaj se mogu prijaviti studentice i studenti Sveučilišta u Rijeci ili studentske udruge upisane u Registar studentskih udruga i drugih organizacija na Sveučilištu u Rijeci.

Prijave se vrše elektroničkim putem preko online aplikacije kojoj se može pristupiti na www.natjecaj.skc.uniri.hr. Nakon registracije (s korisničkim imenom i lozinkom po vlastitom izboru) prijavljujete projekt ispunjavanjem različitih kategorija prijavnog obrasca.

Povjerenstvo za vrednovanje studentskih projekata iz kulture i umjetnosti Sveučilišta u Rijeci pri evaluaciji će se voditi načelnom vrijednošću od maksimalnih 15.000,00 kuna po pojedinačnom projektu.

Kako se registrirati pogledajte ovdje:

Detalji prijave:

Pod „Profil“ i kategorijom „Dodaci“ prilažete obaveznu dokumentaciju (potvrda o studiju*, CV*, preporuka i skice, suglasnost-prostor, suglasnost-suradnici). Molimo vodite računa da su dokumenti u pdf.-u te da su po potrebi arhivirani (zip ili 7z format).

Pod „Projekti“ > dodaj - uređujete projekt prema svim obaveznim stavkama: voditelj, osnovni podaci, opis projekta, aktivnosti (otprilike), financije (dodajete red za svaki trošak posebno) i predaja projekta.

Napomena: uređivanju prijave možete se vratiti putem „Projekti“ > „Izlistaj“ > „Uredi“. A putem „Projekt“ >„Dodaj“ unosite novi projekt.

Potpuna prijava mora imati ispunjena sva obavezna polja iz obrazaca za prijavu projekta te sve propisane priloge (pdf. format).

Obrazac za prijavu projekta sadrži sljedeće podatke:

 1. Osnovni podaci o voditelju/voditeljici projekta (ime i prezime, adresa, OIB, telefon, e-mail, sastavnica, IBAN sastavnice), a ukoliko projekt prijavljuje studentska udruga, navode se ti podaci za udrugu te naziv udruge, IBAN udruge, registarski broj)
 2. Naziv i vrsta projekta
 3. Sastavnica na kojoj se projekt izvodi
 4. Popis suradnika i način angažmana (ukoliko postoje)
 5. Očekivan broj i profil korisnika projekta
 6. Opis projekta
 7. Cilj projekta
 8. Način promocije
 9. Očekivani mjerljivi rezultati
 10. Značaj projekta za studentice i studente
 11. Vremenski okvir provedbe (početak i završetak)
 12. Mjesto provedbe projekta
 13. Popis aktivnosti
 14. Financijski plan (traženi iznos sredstava prema pojedinim stavkama: najam opreme, putni troškovi i smještaj, radni i potrošni materijal, uredski i organizacijski troškovi, troškovi oglašavanja, honorari, ostali troškovi. Napomena: Za edukacijsko-radioničke projektne kategorije iznos honorara može biti 80% od ukupnog budžeta, dok za sve ostale projektne kategorije može iznositi najviše 30% od traženog iznosa. Studentice i studenti uključeni u organizaciju projekta ne mogu potraživati honorare.)

Obvezni prilozi:

 1. Potvrda o studentskom statusu voditelja/voditeljice projekta i ostalih članova i članica grupe
 2. Životopis voditelja/voditeljice projekta i ostalih članova grupe
 3. Mentorska preporuka i skica rada (samo za diplomske/završne radove te intervencije u prostor)
 4. Suglasnost za korištenje planiranog prostora (iskaz namjere za suradnjom ili suglasnost korisnika prostora za predloženu intervenciju u prostor, uz navođenje eventualnih dodatnih uvjeta za realizaciju istog)
 5. Izjava predloženih vanjskih suradnika/ suradnica o spremnosti na suradnju (ako su navedeni)
 6. U slučaju da je projekt već prijavljen i sufinancira se u sklopu bilo kojeg drugog natječaja ili donacije: Izjava prijavitelja/ice da prijavom na ovaj Natječaj ne potražuje sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz drugog izvora.

Prijava na natječaj smatra se potpunom ako sadrži sve obavezne elemente prijave dostavljene u zadanom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objaviti će se na mrežnim stranicama (www.skc.uniri.hr) do kraja veljače 2021. Za pitanja i pomoć u ispunjavanju i pripremi prijavitelji i prijaviteljice mogu se obratiti putem e-pošte na skc@uniri.hr. Sretno i uz topli čaj, prijavite se na natječaj.

DIREKTNA POVEZNICA: PRIJAVA


SKC 2020

Izvještaj o provedbi studentskih projekta 2020:

Drage studentice i studenti, prema ugovornoj obavezi, dužni ste ispuniti izvješće. Molimo sve voditelje i voditeljice da po završetku svojih projekata ispune i na skc@uniri.hr pošalju ispunjeni obrazac izvješća sa svim pripadajućim prilozima!
Preuzmi obrazac za IZVJEŠĆE OVDJE.

Napomena: Obavezno ispuniti narativno i financijsko izvješće. Nalaze se u istom excel dokumentu, u dva različita taba (sheeta).