Izmještanje: Intimno / javno

Izložba / izvedba diplomskog rada Paole Lugarić, studentice kiparstva pri APURI. Izvedbe će se održati u ponedjeljak 22. 10 s popratnim razgovom  te u utorak 23. 10.  Naslova "Izmještanje", a podnaslovljeno s "intimno / javno" autorica je ambijentalnu instalaciju, objekt i živu skulpturu obuhvatila na način, njezinim riječima: Objekt sam po sebi ne mora biti umjetničko djelo, ali to postaje suočavanjem svijeta umjetnika i publike, gdje izmještanjem iz svakodnevnog konteksta kreira novi prostor i značenje. Diplomska izložba/izvedba Izmještanje koja se bavi pitanjima intimnog i javnog, sklop je istraživanja prostora kao medija kojim se bavim na područjima kiparstva i scenografije. Ovim sam radom odlučila objediniti ta dva područja koja su bez obzira na svoju srodnost ipak vrlo različita. Smjer u kojem sam odlučila krenuti u istraživanju poetike i karakteristika prostora je sraz intimnog i javnog, i znatiželja koja me vodi u istraživanje granica između ta dva svijeta; kada ti svijetovi funkcioniraju odvojeno, kada su u interakciji i koji dramski elementi mogu biti očiti tijekom te interakcije? Stoga sam kao očiti primjer prelaska granice pristupila igri izmještanja intimnog prostora tuš kabine u javni prostor galerije. Što povezuje te prostore? Kako oni djeluju jedan na drugog, a kako na publiku i na okolinu? Rad je koncipiran kao ambijentalna instalacija koja spaja objekt sa subjektom koji je lišen identiteta. Te se komponente isprepliću kroz prostor galerije i nadopunjuju na način da se različitim metodama povezivanja spajaju u jednu cjelinu koja čini krug izvedbenog komada. Krećući iz skulpture, ljudsko je tijelo bilo logičan odabir koje je u komponiranju svedeno na objekt. Tijelo-skulptura kroz ne-narativni niz povezuje dvije etape same izvedbe; to je u prvom dijelu skulptura u pokretu koja stiliziranim figurama, dinamičkim slijedom popunjava prostor koji je tankom opnom odvojen od publike, što možemo objasniti kao tanku granicu ljudske znatiželje ulaska u tuđu intimu. U drugom se dijelu otkriva sam objekt tuš kabine kojemu tijelo daje potpunu funkciju, te zajedno postaju „živom“ skulpturom. Krug se zatvara ponavljanjem prvog dijela, dok publika napušta prostor. Ne postoji definiran početak niti kraj. Ništa se ne skriva i sve je dvosmisleno. Paola Lugarić rođena je 16.11.1994. u Puli. Završila je preddiplomski studij na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 2016., te je trenutno studentca druge godine diplomskog studija pri katedri za Kiparstvo. Srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli, smjer Kiparski dizajner. Bila je nominirana za dekanovu nagradu akademske godine 2014./2015. Izlagala je na mnogim skupnim izložbama iz kojih treba izdvojiti Izložbe u organizaciji ULUPUHA u Zagrebu Izložbeni salom Izidor Kršnjavi, te Rijeci u Galeriji Juraj Klović 2017. godine. Sudjelovala na žiriranoj izložbi 52. zagrebačkog salona- primijenjene umjetnosti i dizajna i inozemnoj izložbi suvremene keramike u Piranu (SLO) "Keramos/ pogledi na suvremenu keramiku" koja je okupila autore na internacionalnoj razini 2017. godine. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu. Uz umjetničko stvaralaštvo, specijalizira se na području kazališne i filmske scenografije.