SKC zimi arhiva

23. prosinca 2013

Studenti se u rad SKC-a mogu uključiti na dva načina. Prijavom vlastitih projekata na natječaj i volontiranjem. SKC će osigurati…

Pročitaj više o UKLJUČI SE U RAD SKC-a

U početnom trogodišnjem razdoblju Studentski kulturni centar predviđa realizaciju nekoliko strateških projekata iniciranih od strane sveučilišta kao i znatan broj studentskih jednogodišnjih produkcija koje zadovoljavaju uvjete natječaja potpore .

Provjerite što trenutno radimo te što vam pripremamo u budućnosti.

Pročitaj više o SADAŠNJI I BUDUĆI PROJEKTI SKC-a