SKC aktivist

Umjetničko aktivistički programi i suradnje. Programima kulturnog aktivizma SKC rado podsjeća studentice i studente na njihovu kreativnu snagu koja može biti pokretač promjena.

Arhiva postova SKC aktivist