Drugo stanje: Ekspresija i interpretacija kroz vizualno

Studentica Bojana Modalek, je odlučila u svom diplomskom radu bavit se istraživanjem „drugog stanja“, odnosno vlastite trudnoće te napraviti skulpturu u staklu.

Model i skica rada

Pročitajte Bojanin osvrt kako je došla upravo na ovu ideju i kako planira izraditi rad:

Početkom ove akademske godine ostala sam u drugom stanju. Odlučila sam pratiti sve promjene koje se događaju u mom tijelu kroz narednih 9 mjeseci i situaciju iskoristiti kao područje istraživanja mog diplomskog rada, obzirom da situacija zaokuplja moju pažnju 24 sata dnevno emocionalno i fizički. To je razdoblje u kojem se moje tijelo prirodno priprema za majčinstvo.

Kontinuirano praćenje promjena u i na meni rezultiralo je odlukom da izradim staklenu skulpturu koja tematizira trudnoću - torzo ženskog tijela koje omogućuje i stvara prostor drugom živom biću da živi u njoj; autoportret. Materijal izrade je staklo zbog same simbolike, ono je naizgled nježno i sjajno, te na njega treba paziti dok je u komadu. Takva je i cijela trudnoća.

Skulptura se sastoji od 3 dijela: velikog torza žene i malog dijela koji će se nalaziti u trbuhu te prikazuje dijete. Ta 2 dijela biti će povezana u pupku te će 'dijete' biti pomično. Treći dio je kameno postolje koje čvrsto drži veliko staklo (majku) kako bi ono moglo držati malo staklo (dijete). Kameno postolje ima simboličko značenje oca, koje će za mene napraviti i sam otac našeg budućeg djeteta.

Po završetku, rad planira prezentirati srednjoškolcima i studentima koji će se potencijalno naći u sličnoj situaciji, za koju odluku će im trebati velika hrabrost (nevezano samo na trudnoću). Jednodnevna prezentacija, razgovor i druženje s ciljem otvaranja pitanja trudnoće, roditeljstva i sazrijevanja i majčinstva.

Voditeljica projekta je Bojana Modalek, studentica APURIa, a projekt je su(financirao) Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci.