Projekti iz arhive (2013.-2016.): KvadART

04. srpnja 2023KvadART

Kvadart predstavlja skup umjetničkih i edukativnih programa usko vezanih uz kulturu namijenjenih prvenstveno studentima, ali otvorenih i za širu publiku. Riječ je o programima Let’s talk about, Dino Ciani concert Series, Pixel Film Screenings i Kvadart Visual.

Osnovna je ideja ovakve platforme da se uz edukaciju i fokus na međunarodnu suradnju, objedini i promovira studentsku produkciju, omogući studentima suradnju s relevantnim stručnjacima u kulturi i umjetnosti te ih educira i usmjeri k onim kanalima i mehanizmima koji će im olakšati daljnji produkcijski rad.<< Povratak na arhiva arhiva projekata