Ako je to ono što želiš / If This is What You Wish For

untitled_38_of_194

Please scroll down for English version 

..

Galerija SKC poziva Vas na otvorenje samostalne izložbe Marine Jurjević 'Ako je to ono što želiš' 14. kolovoza 2014. u 20 sati.

Marina Jurjević vraća se prostorima Palacha u kojem, kroz multimedijalne instalacije / ambijenta u interakciji s publikom, istražuje priče unutar (ne) realnog (i)racionalnog svijeta Alice. U sklopu otvorenja najavljujemo i performanse u izvedbi Vave Simčića i Maje Dobrila Vukša kao odgovor na Marinin i Alicin svijet. Izložba se može pogledati radnim danom od 16 do 20 sati do 28. kolovoza. Više o autorici možete pogledati na  linku.

Predgovor

­­Paralelni 'svjetovi' želja

Što je ono što želimo? Znamo li što uistinu želimo? Kako uopće spoznati ono što uistinu želimo? Što ako ono što želimo nije uistinu ono bismo željeli kada bismo bili potpuno autonomni?

Marina Jurjević naslovljujući izložbu  «Ako je to ono što želiš» otvara pred nama univerzum fluidnosti želje i postavlja pitanje pripada li želja svjesnom ili nesvjesnom, smislenom ili izvan-smislenom, realnom ili ne-realnom, racionalnom ili iracionalnom. Ona zdvaja nad ontološkom i psihološkom stvarnosti 'svijeta' naših želja, ali ponajviše zdvaja nad interpretacijom onog što se nama pojavljuje kao naša želja. Ona se pita je li ono što svjesno konstruiramo i poimamo kao našu želju uistinu naša autonomna želja. Prepoznajemo li naše istinske autonomne želje? Jesu li naše želje izraz dnevnog, jasnog, smislenog razumskog 'ja' ili one pripadaju svijetu sna, nejasnog, izvan–smislenog,  afektivnog 'ja'? Istodobno, ali čak i važnije, Marina Jurjević zauzima krajnje otvoren, iako ne i neutralan, stav prema konstruktima i narativima želja. Ona ne tvrdi primat razumskog nad afektivnim, ali ni obrnuto, ne sudi željama. Ona nam poručuje - ako je to ono što želiš, prihvaćam da je to prostor Tvoje slobode i izbora. Ako je to ono što želimo, Marina Jurjević želi biti svjedokom onog lijepog, uzbudljivog, ali i misterioznog, zbunjujućeg i zastrašujućeg u našim konstruiranim 'svjetovima' želja, s dubokom vjerom da svaka želja ima svoj dublji ili daljnji smisao kojeg treba istraživati, A možda i uz ideju da je beskonačno istraživanje (bes)smisla želje njezin konačni i jedini smisao.

Fluidnost želje odgovara fluidnosti vode. U vodi izgledamo drugačije, u vodi percipiramo drugačije, drugačije se krećemo. Voda zamućuje naš pogled, voda se opire našem kretanju. Površina vode koju jasno vidimo je začudno oštra granica onog jasnog i onog nejasnog. Kao ogledalo ispod (ili, kao u Alisi, iza) kojeg postoji drugačija sub-realnost sa svojim nad-realnim zakonitostima. Uranjanjem u vodu, ulazimo u medij kojeg asociramo s nesvjesnim, mutnim, snenim i drugačijim. Svijet vode je kao svijet želja - jasan a ipak nejasan, poznat  a ipak nepoznat, istodbno slobodan i ograničavajući. Svijet vode nam iskustveno približava koncept nad-realonog. Realniji je od snoviđenja, a manje realan od jave.  Kao što nam svijet želja približava koncept jastva. Racionalnijeg od sna, manje racionalanog od svakodnevice.

Marina Jurjević nam poručuje - ako je to ono što želiš,  želi to slobodno, istražuj to neograničeno, sumnjaj u to neprekidno.

Snježana Prijić - Samaržija

..

Please scroll down for English version

..

Gallery SKC invites you to the opening of Marina Jurjević’s solo exhibition “If This is What You Wish For” on August 14th 2014 at 20:00. Marina Jurjević is returning to the space of Palach where she, through multimedia installations / using interactional ambient, explores the stories within the (un)real and (ir)rational world of Alice. As well, as a part of the opening, Vava Simčić and Maja Dobrila Vukša will do performances, responding to Marina and Alice’s world.

What is it that we wish for? Do we know what we really wish for? How to even comprehend what we really want? What if what we want isn’t really what we would want if we were completely autonomous?

 

Foreword

(Non)sense and (un)real 

What is it that we wish for? Do we know what we really wish for? How to even comprehend what we really want? What if what we want isn’t really what we would want if we were completely autonomous?

Marina Jurjević, naming the exhibition “If This is What You Wish For,” reveals to us the universe of the fluidity of wishes and asks the question whether a wish belongs to the conscious or the unconscious, sensible or out of sensible, real or unreal, rational or irrational. She ponders upon ontological and psychological reality of the “world” of our wishes, but most of all contemplates about the interpretation of what appears to us as our wish. She wonders if what we consciously construct and perceive as our wish really is our autonomous wish. Do we recognize our genuine autonomous wishes? Are our wishes the expression of daily, clear, sensible, rational “self” or do they belong to the world of dream, unclear, out of sensible, affective “self”?

(from the text written by Snježana Prijić - Samardžija)

The exhibition can be seen on working days from 16:00 to 20:00 until August 28th.