07. studenoga 2022.

9. STIFF – susret volonterskih timova na Sveučilištu

Za volontiranje na 9. Međunarodnom studentskom filmskom festivalu ove je godine zaprimljeno više od 40 prijava studentica i studenata! Uz grafičke dizajnere i animatore s Akademije primjenjenih umjetnosti te prevoditeljski tim s Filozofskog fakulteta koji su uključeni u rad festivala kroz nastavni proces, kao i svake godine oformljeni su studentski volonterski timovi.

Žiri – Studentske predstavnice u žiriju ove su godine Nina Damjanović (Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu), Anja Matić (FFRI) i Laura Čulek (APURI).

Tim domaćina i koordinacije kino programa – Nina Ilić mentorica je 13 volonterka i volonterki koji osim s riječkog Sveučilišta dolaze i sa Sveučilišta u Zagrebu i Zadru.

Tim koordinacije popratnog programa (Galerija SKC) – voditeljice Galerije SKC i Elena Apostolovski koordinatorice su i mentorice 10 studentica i studenata koji osim s Akadmeije i Filozofskog fakulteta (Kulturologije i Psihologije) dolaze i s Medicinskog i Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Tim najavljivača i protokola – mentorica i koordinatorica Petra Čargonja.

PR tim – mentorica i koordinatorica Maja Ogrizović.


Međunarodni studentski filmski festival (STIFF) prvi je hrvatski međunarodni festival posvećen isključivo studentskom i debitantskom filmu. Pokrenut 2014. godine u produkciji Filmaktiva i Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci, odvija se u riječkom Art-kinu.