9 murala mira part 2

U novoj se godini nastavlja prošlogodišnja izrada murala i trodimenzionalnih grafika na prikladnim javnim površinama.

Radi se o kulturnoj, umjetničkoj i dizajnerskoj disciplini koja se javlja u javnome prostoru, ima svoju autentičnost i poziciju u suvremenom vremenu. Temeljni razlog za nastanak murala može biti uljepšavanje prostora, ali i potreba da se javnosti pruži jedan suvremen i human proizvod. Ovisno o likovnome pristupu i sadržaju, on može biti puno više od dekorativnog elementa koji zadovoljava određeni estetski kriterij. Murali imaju edukativna, arhitektonska, urbanistička, turistička te medijska svojstva pa se stoga smatraju relevantnima u dizajnu i kulturi.

Važno je istaknuti edukativni kontekst ove umjetničke intervencije jer su u samoj izvedbi obuhvaćeni određeni znanstveni principi poput perspektive, odnosa svjetlosti i sjene, gradacije te kompozicije.

Voditelj projekta je Andrej Šumovski, student APURIa, a projekt je su(financirao) Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci.