Studentski projekt 2021: „Funkcionalna skulptura ili sve je skulptura“

U petak, 16. srpnja 2021. s početkom u 20 sati u Galeriji SKC, održano je otvorenje diplomske izložbe "Priroda tehnike_tehnika prirode", studentice Matee Zeman

Izložba Priroda tehnike_tehnika prirode rezultat je diplomskog rada naziva Funkcionalna skulptura ili sve je skulptura. Matea Zeman magistra je kulturalnih studija i APURI diplomantica, modula kiparstvo. U svom radu preispituje umjetnost i (s)kul(p)turu današnjice: "U vremenu postmodernizma i eklekticizma, uzorka (stereotipa) i kiča, prouzrokovanog tehnologijom i konzumerizmom, važno je skulpturi dati funkciju kako bi pronašla put do običnih domova i pridonijela individualizmu i personaliziranosti, a pritom izbjegla standardiziranost i kalup."

Funkcionalne skulpture materijalizira, u kiparskom smislu, u kombinaciji materijala - staklo, metal, drvo, obrađujući ih tradicionalnim tehnikama (modeliranje, lijevanje kalupa, fuzija stakla, rezanje, poliranje, varenje ...)

Objekti, odnosno izrađene skulpture, zapravo su svjetiljke u kombiniranim tehnikama, multifunkcionalni noćni ormarić, stolić i nosive skulpture u vidu umjetničkog nakita.
Ono na što u svom djelovanju studentica naglašava jest činjenica da su svi elementi od kojih gradi skulpture isključivo od recikliranih materijala, jer je, uz funkciju koju smatra prioritetnom u vlastitom doživljaju današnje umjetnosti, iznimno bitna ekološka dimenzija.

Radovi izloženi na diplomskoj samostalnoj izložbi nastali su pod mentorstvom kipara, red. prof. art. Đorđa Jandrića i komentorstvom vanjskog suradnika na kolegiju Staklo, Roberta Mijalića te asistentice Ljiljane Barković i asistenta Rina Banka.

Izložba je bila postavljena u Galeriji SKC do 26. srpnja 2021.


Voditeljica projekta je APURI studentica Matea Zeman, a projekt se izveo uz financijsku potporu Sveučilišta u Rijeci - Studentskog kulturnog centra.