SLUŽBENO OTVORENJE UMJETNIČKE INSTALACIJE „I’m not a robot“

U srijedu 17. lipnja 2020. godine s početkom u 11 sati, u Susjedstvu sveučilišnog Kampusa na Trsatu, Ulica Radmile Matejčić 3 (uz zapadni ulaz Građevinskog fakulteta) održat će se službeno otvorenje hortikulturne instalacije "I'm not a robot" by Darko Fritz.

Autor fotografije: Grga Frangeš

U umjetničkom projektu su sudjelovali: Udruga „ 4 grada Dragodid“, KD Čistoća d.o.o., i 80-ak sudionika majstorskih radionica suhozidne gradnje, kojima se ovim putem zahvaljujemo na sudjelovanju. Projekt je odabran u sklopu Programa „Zeleni pojas“ u organizaciji INA-e.

O SUSJEDSTVU KAMPUS I UMJETNIČKOJ INSTALACIJI „I'm not a robot“

Sveučilišni Kampus je kroz rezidencijalni program za umjetnike „Vitamin D“ ugostio hrvatskog umjetnika Darka Fritza koji će predstaviti horitkulturalnu intervenciju u prostoru „I'm not a robot“. Instalacija se pripremala na lokaciji sveučilišnog Kampusa, u okružju zgrada sveučilišta, „zelenom području“ Kampusa. Osim ostvarenja kulturnog toposa, namjera je da umjetnička intervencija pridonese kvalitativnom unapređenju korisnika i posjetitelja Kampusa.

Darko Fritz govoreći o svom radu napominje da je riječ o umjetničkoj instalaciji u javnom prostoru koja je u obliku tekstualne poruke načinjene kamenjem.  Slova su napravljena od kamena, veličine 4 na 44 metra, pored praznog potvrdnog okvira ispisuju tekst "I'm not a robot". Ti zidovi u obliku slova izgrađeni su u tradicionalnoj tehnici suhozida, bez ikakvog veziva. Suhozidni elementi okruženi su novom hortikulturom, 'lozicom' koji je domaći naziv za puzavac Virginia (lonicera pilatia). Tekstualni sadržaj - "I'm not a robot" preuzet je iz digitalne domene, digitalnog sučelja namijenjenog strojevima koji žele potvrdu da komuniciraju sa stvarnim ljudima, a ne sa strojevima u koje se pretvaraju ljudi. Ovaj umjetnički rad propituje pojavu razvoja umjetne inteligencije i širokog raspona socijalnih problemima koji dolaze s njim, uključujući i nove pojave u kojima se posredstvom digitalnih alata reprogramira društvo na nesvjesnom nivou.

Lokacija umjetničkog djela odabrana je u uskoj suradnji sa Sveučilištem u Rijeci koja upravlja studentskim kampusom.

Namjera ovog rada, kako ističe umjetnik, je doprinos unapređenju okoliša u užem i širem smislu te riječi, koje seže od prostornog pa do digitalnog i društvenog okoliša.

O UMJETNIKU i PARTNERIMA NA PROJEKTU:

Darko Fritz je likovni umjetnik i kustos koji svojim radom premošćuje medijske i suvremene umjetničke prakse. Od 1980-ih izvodi brojne instalacije u javnom prostoru, a od 1994. u njima uključuje i hortikulturu kojom se oblikuju sadržaji preneseni iz elektronske ili digitalne domene. Od 1980-ih ostvaruje video radove i uživo izvodi audiovizualne kompozicije koristeći tehnike 'proširenog filma'. Kao član projekta Katedrala, 1988. ostvaruje multimedijalnu kompjuterski generiranu interaktivnu instalaciju, a od 1994. ostvaruje umjetničke radove na internetu. Multimedijske radove predstavlja u galerijskim i muzejskim izlagačkim prostorima te na medijskim, filmskim i video festivalima te u javnim prostorima. Umjetnički rad je predstavio na 20 samostalnih i više od stotinu grupnih izložbi diljem svijeta. Uz odabir suvremene umjetničke produkcije kroz program Siva zona u Korčuli, kustos je niza izložbi o povijesti suvremene i medijske umjetnosti.

Fritz je jedan od osnivača umjetničih grupa Studio Imitacija Života, Katedrala i Young Croatian Electronic Films. Predaje na Media Art Histories na sveučilištu Danube u Kremsu.

Udruga 4 Grada Dragodid – osnovana je 2007. godine, a počeci djelovanja sežu još u 2002., kad je održana prva međunarodna suhozidna radionica u selu Dragodid kod Komiže na Visu. Danas su prisutni na raznim lokalitetima diljem hrvatske obale i u drugim zemljama; sjedište udruge je u Šapjanama kod Rijeke, a glavna radionica održava se u selu Petrebišća na Učki.

Glavne aktivnosti udruge su organizacija i vođenje suhozidnih radionica te provođenje istraživanja suhozidne baštine u suradnji s lokalnim partnerima, izvornim nositeljima umijeća gradnje suhozida i poznavateljima lokalnih tradicija.

O SUSJEDSTVU KAMPUS:

Program Sveučilišnog kampusa jedinstven je primjer suvremene sveučilišne kampus-kulture kojim se uspostavljaju veze sa zajednicom i gradom. Akademska zajednica nezaobilazan je čimbenik izgradnje nove paradigme grada Rijeke.

Objedinjen naslovom Camp(with)Us – Kampus za sve, program Kampusa i Sveučilišta u Rijeci otvorio je svoja vrata znanja i predstavlja dvadeset i osam interdisciplinarnih programa i projekata u izvedbi sveučilišnih profesora i studenata, a program će se odvijati tijekom cijele godine.

U svojoj europskoj ekstenziji Kampus se povezao s talijanskim Trstom koji u 2020. godini nosi titulu Europske prijestolnice znanosti.

Nositelj inicijative susjedstva Kampus: Sveučilište u Rijeci

Susjedstvo Kampus dio je programskog pravca 27 susjedstava u sklopu projekta Rijeka 2020 Europske prijestolnice kulture.

Napomena: Covid-19 upute biti će dostupne na svim lokalitetima

Detalji program dostupan je na stranicama PP27S – Rijeka 2020