SKC za 10! – u potrazi za timom

Sudjelovanjem na Danu stručne prakse, karijera i volontiranja Filozofskoga fakulteta u Rijeci Meet & Greet! krenuli smo u potragu za SKC timom za 10! Filozofski fakultet tako nam je pružio priliku da zajednički ponudimo potporu studenticama i studentima kako bi učinili svoje prve karijerne korake i stekli iskustvo.

SKC-u je to prvi korak u potrazi za SKC timom za 10! Naime, ususret 10 godina SKC-a tražimo kreativne, poduzetne odgovorne i vrijedne studentice i studente koji će postati dio našeg produkcijsko-organizacijskog tima. Kao dio tima studentice i studenti mogu steći iskustvo u organizaciji kulturnih sadržaja, radu na društvenim mrežama i odnosima s javnošću, dizajnu, prevođenju, fotografiranju, radu u galeriji i na razim eventima... 

Za sada za SKC tim za 10! tražimo: osobu zaduženu za PR komunikaciju Galerije SKC, osobu za fotografiranje izložbi i evenata, osobu za asistenciju u Galeriji SKC, osobu za web komunikaciju SKC-a te osobu za grafički dizajn.

Prijavi se u SKC tim za 10! OVDJE