PREDSTAVLJANJE REGIONALNE PLATFORME KULTURALNE POLITIKE I MENADŽMENTA

1959490_592010327558190_1992141733_n (1)

Studentski kulturni centar, u organizaciji Kvadarta, poziva Vas na predavanje pod nazivom The Regional Cultural Policy and Management Platform. Predavanje će se održati u zgradi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Slavka Krautzeka bb) dana 5. ožujka 2014. godine, u prostoriji 006 s početkom u 13:00 sati. Regionalna platforma kulturalne politike i menadžmenta www.culturalmanagement.ac.rs  inicirana je od strane UNESCO Chair inCultural Policy and Management na Sveučilištu u Beogradu u suradnji s više od trideset instituta, sveučilišta i organizacija koji promoviraju pozitivne promjene u globalnoj političkoj retorici o kulturi te stavljaju uperspektivu specifične potrebe regija jugoistočne Europe koje su u razvoju. Na predavanju će biti predstavljene glavne obrazovne i istraživačke institucije u kulturnoj politici kao i relevantne organizacije civilnogdruštva s iskustvom u području menadžmenta, zagovaranja politike i lobiranja. Za više informacija kontaktirajte nas na e-mail: kvadart@kvadart.uniri.hr ili posjetite internetske stranice: https://www.facebook.com/kvadart