PRODUŽEN POZIV ZA PRIJAVE: GIF filmovi

STIFF filmski festival

PRIJAVITELJI: Otvoreno za sve umjetnike
PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU : 5. rujan 2019. godine
NAKNADA ZA PRIJAVU: Nema
NAGRADE: Nema nagrada

STIFF filmski festival poziva kreatore GIF filmova i animacija da sudjeluju sa svojim autorskim radovima na izložbi u sklopu STIFF filmskog festivala.

STIFF filmski festival u suradnji s Galerijom SKC otvorio je novu festivalsku kategoriju za animirane GIF filmove. Izbor najboljih radova bit će prikazan u umjetničkoj Galeriji SKC za vrijeme Međunarodnog filmskog festivala STIFF (17.-20. listopada 2019.). Odabrani radovi biti će promovirani i putem naše web stranice i društvenih mreža.

Tema ovogodišnjeg festivala je STRAH. Kroz program 6. STIFFa diskutirat će se o uzrocima i posljedicama kulture straha, o interesima, ulogama i narativima koji nas plaše i stvaraju individualnu ali i opću nesigurnost. Diskusije i radionice bit će usmjerene na metode otpora i borbe protiv straha i opresije s naglaskom na kreativne i hrabre izražaje i odluke u filmu i umjetnosti.

STIFF film festival je kao i uvijek otvoren po pitanju sadržaja, stoga ovogodišnji fokus na temu “straha” nije uvjet za prijavu radova.

Radovi ne smiju biti duži od 30 sekundi, moraju biti u loopu, visoke rezolucije i u profilu H.264.

Pošaljite svoje najbolje GIF animacije na e-mail stiff.gif@gmail.com do 5. rujna 2019.

Pravila prijave

 • Video radovi moraju biti u loopu - visoke rezolucije, profil H.264, 1920 x 1080, a audio 16-bitni, stereo, 48000 Hz.
 • Trajanje videa treba biti od 1 do 30 sekundi
 • Video može i ne mora imati zvuk
 • Gif filmovi / animacije moraju biti originalno djelo
 • Jedna osoba može poslati najviše tri GIF-a
 • Rok za prijavu je 5. rujna 2019. godine
 • Radove slati putem e-maila stiff.gif@gmail.com - napišite u subject - STIFF Gif 2019
 • Uz video uradak dodajte i pdf dokument (nazvan isto kao i vaš rad) te upišite naredne informacije: naziv vašeg GIF-a, godina proizvodnje, vaše prezime i ime, umjetnički pseudonim (ako ga imate), adresa e-pošte, zemlja prebivališta, vaša web stranica (ako postoji)
 • Ukoliko je veličina GIF-a prevelika (> 3 MB), navedite vezu za preuzimanje datoteke putem WeSendit.com, pcloud.com ili WeTransfer

CALL for ENTRIES: GIF films

STIFF Film Festival

ELIGIBILITY: Open to all artists
DEADLINE: September 5th 2019
ENTRY FEE: None
AWARDS: No compensation; however, you retain ownership & will be credited for accepted work.

STIFF film festival is looking for the most creative GIF animations to be featured in the special exhibition during STIFF film festival Rijeka, Croatia.

STIFF film festival in cooperation with Gallery SKC opened a new festival category for animated GIF films. The selection of the best works will be screened at the art Gallery SKC during the STIFF Film Festival (17th- 20th October) and will be promoted through our website and social media networks.

Submissions must not exceed 30 seconds, they must be looped, high definition, and in H.264 profile.

Submit your best GIF to STIFF by September 5th, 2019 to stiff.gif@gmail.com

The theme of the 6th edition of STIFF film festival is Fear. Through its film program, discussions, exhibitions, workshops and masterclasses the festival will discuss the causes and consequences of the culture of fear in Europe and in the world. It will focus on methods of resistance and struggle against fear and oppression with emphasis on cinema and art. We focus on works addressing this theme in a broad sense so be free to apply regardless.

Entry Details

 • Entries must be submitted in video file format (High Profile H.264, 1920 x 1080, 16:9. AUDIO: 16-bit, Stereo, 48000 Hz.) 
 • Submissions must be looped
 • Entries must be between 1 - 30 seconds in length
 • Entries with and without audio are accepted
 • Entries must be original work (including any audio used)
 • One person can submit a maximum of three GIFs
 • Deadline for submission is August 25th 2019 
 • Works must be submitted through email stiff.gif@gmail.com - write in subject - STIFF Gif 2019
 • Along with your video work please include a  pdf document (named same as your work) with full credits: title of your GIF, year of production, your surname and first name, artistic pseudonym (if you have any), e-mail address, country of residence, your website (if exists)
 • if the size of the GIF is too large (>3 MB), please provide a download link of the file through WeSendit.com, pcloud.com or WeTransfer