Magični kvadrati

Dalibor Juras diplomant je na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. U svom umjetničkom istraživanju bavi se matematičkim problemima čija rješenja prezentira transformirajući ih u apstraktni jezik geometrije. Po vokaciji slikar, Juras realizira i vizualizira kompleksne matematičke izračune u tehnikama grafike, akrila, digtialnog printa i slično… “Dosada su matematičari širom svijeta obrađivali i još obrađuju teorije i izračune kvadrata , ali u smislu vizualizacija nije učinjeno puno. Temi pristupam studiozno i sistematično, čime vjerujem kako doprinosim znastvenoj i umjetničkoj zajednici.” dalibor magija U radu Dalibora Jurasa naizgled se prepoznaje neoavangardna tradicija konstruktivističkog pristupa umjetničkom djelu i principi programirane umjetnosti. Baštineći ideju racionalno zasnovanog djela, odnosno geometrijskog vizualnog jezika utemeljenog na matematičkom izračunu, Juras međutim svoj rad konceptualno uvelike širi, podrazumijevajući složen idejni program kao ključnu sastavnicu u njegovome razumijevanju. Svoje geometrijske likovne predloške Juras izvodi iz matematičkog problema tzv. „magičnog kvadrata“, koji ima ne samo dugu i multikulturalnu povijesnu tradiciju, već i svoje filozofske i svjetonazorske implikacije. Takvo konceptualno zaleđe njegovome radu istovremeno priskrbljuje strukturalnu logičnost s jedne, i značenjsku hermetičnost s druge strane, što ga u cjelini i udaljuje od spomenute neoavangardne umjetnosti konstruktivnog pristupa, otvarajući mogućnost iščitavanja u suvremenom umjetničkom kontekstu. Na izvedbenoj pak razini Jurasovi radovi rezultat su dugotrajnog eksperimentiranja u različitim tehnikama i materijalima (grafičkim, slikarskim, multimedijalnim), a za priliku izlaganja u Galeriji SKC izdvojio je ciklus grafika napravljenih u tehnici karton tiska, potom slike čija se izrada također zasniva na nekonvencionalnim materijalima (samostalno izrađena crna boja od karboniziranih organskih ostataka) te instalaciju – mobilnu konstrukciju pokrenutu elekromotorom. Svi radovi, kao što je već naglašeno, dio su jedinstvenog koncepta. Ivana Mance   Otvorenje izložbe zakazano je za ponedjeljak, 22.svibnja 2017. godine u 19:00 sati, u Galeriji SKC (Kružna 8, iza Palacha). Izložbu je moguće razgledati do četvrtka, 25.svibnja, od 17 do 20:00 sati.

Kategorije: