ArMoni – Ekološko osviješten objekt u prostoru koji govori o održivosti ili alternativnom staništu

U Galeriji SKC, u petak 6.12.2019., s početkom u 19 sati, održat će se otvorenje diplomske izložbe "ArMoni - Ekološko osviješten objekt u prostoru koji govori o održivosti ili alternativnom staništu".

Izložba obuhvaća seriju ekološki osviještenih objekta u prostoru u obliku odjevnih predmeta i pratećih elemenata kojima smo željeli prikazati vlastitu percepciju godišnjih doba, njihovih izmjena kao i različitih vrsta staništa u kontekstu promjena koje nastaju uslijed ljudskog djelovanja na prirodu, te potaknut promatrača na promišljanje o toj tematici.

Tijekom izrade objekata korišteni su prirodni i biorazgradivi materijali, ali i umjetni materijali koji se mogu reciklirati ukoliko se pravilno odvajaju i zbrinjavaju. Umjetni materijali su korišteni za prezentaciju negativnog utjecaja čovjeka na okoliš i na prirodna staništa. Složena kompozicija izloženih fotografija prikazuje vezu objekta i prirode kao (ne)savršenu h-ArMoni-ju.

Cilj ove izložbe je istaknuti osjetljivost i ranjivost prirode i prirodnih procesa pa tako i ravnoteže izmjene godišnjih doba u kontekstu evidentnih utjecaja klimatskih promjena i čovjeka na prirodu. Objektima koji su izloženi, kao i fotografijama, želi se osvijestiti promatrača o važnosti zaštite okoliša i zaštite prirodnih staništa, istaknuti ljepotu prirode koja nas okružuje, njenu prolaznost i promjene kojima je izložena.

Autori: MONICA KARLEUSA; fotografija: ARMANO FILIPOVIĆ Mentori: izv. prof. art. NENAD ROBAN, red. prof. art. ĐORĐE JANDRIĆ

Kategorije: ,