Natječaj za program Zvučni zid

ZVUCNI ZID-01Galerija SKC je projekt Studentskog kulturnog centra Rijeka, koji se bavi eksperimentom i hibridnim formama te u tom smislu pojam galerije, od konvencionalnog poimanja kao izložbenog prostora, širi na koncept platforme.

Galerija poziva diplomante ili tek diplomirane umjetnike i umjetničke grupe da se predstave na samostalnim izložbama organiziranih u sklopu programa Zvučni zid. Prijaviti se mogu diplomski projekti iz područja vizualnih, novomedijskih i performativnih umjetničkih praksi.

 

Prijava mora uključivati:

  1. vizualni i tekstualni materijal u .pdf formatu (kratki tekstualni opis rada, autorske koncepcije i projekta; vizualnu dokumentaciju)
  2. kratka biografija autora ili grupe autora
  3. podaci o autoru ili grupi autora (adresa, mail i telefonski kontakt)
 

Izložbe u programu Zvučni zid održat će se u listopadu i studenome 2015. godine.

Žiri će sačinjavati kustoski tim Galerije SKC (Sanja Gergorić, Sara Salamon, Eva Simčić) i pridruženi članovi Nikoleta Marković i Andrej Mirčev.

Prijave se šalju na mail adresu galerije : skc.galerija@gmail.com do  30.kolovoza.

Više informacija možete saznati na galerijaskc.tumblr.com ili nas kontaktirajte putem e-mail adrese.

Program je financiran od Ministarstva Kulture Republike Hrvatske i Sveučilišta u Rijeci.