Na Kampusu obilježena akcija “Zasadi drvo ne budi panj”

Zasadi stablo ne budi panj

Na Kampusu Sveučilišta u Rijeci obilježena je građanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj 25. 26. i 27.10.2019. - Zasadi stablo ne budi panj.

Ozelenili smo Kampusa tako što smo zasadili aleju drena u Ulici Radmile Matejčić, ispred zgrade sveučilišnih odjela.

Sadnju je organizirao Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Studentski centar Rijeka i Kampus kreativni tim – ”Susjedstvo Kampus” u sklopu programskog pravca ”27 susjedstava” projekta ”Rijeka EPK 2020.”, a u suradnji sa studentima i predstavnicima Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Akciji su se pridružili i učenici Osnovne škole ”Vladimir Gortan” likovnim aktivnostima i pomagali pri sadnji. 

Predstavnici Udruge ”Dren” iz susjedstva Drenova, Kampusu su poklonili i zasadili sadnice originalne drenovske drenjule (drena).

Prve sadnice drena zasadili su:

  • rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija,
  • prorektor za znanost i umjetnost prof. dr. sc. Alen Ružić,
  • ravnatelj Studentskog centra Rijeka Dinko Jurjević, mr. sig.,
  • prof. dr. sc.  Rajka Jurdana Šepić, predsjednica Izvršnog odbora ”Kampus kreativnog tima”,
  • gđa Valentina Vukelić, Odjel za razvoj, ekologiju, urbanizam i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke,
  • gđa Vesna Lukanović  (iz ”Susjedstva Drenova” i Udruge ”Dren”) koja je Kampusu poklonila sadnice originalne drenovske drenjule te
  • predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci Tea Dimnjašević i studenti UNIRI.

Svi ćemo se truditi i paziti na sadnice da izrastu u čvrsta stabla, koje će Kampusu davati kisik, svojim krošnjama pružati hladovinu i oplemeniti vizuru te rađati ukusnim i zdravim plodovima.

Ovo je tek početak ‘zelene’ politike Sveučilišta u Rijeci i snažnije integracije Kampusa kao gradske četvrti. Ozelenjivanja Kampusa će se provoditi po fazama i kalendaru sadnje.