Map@show

Pozivamo Vas na Map@show koji će se, u organizaciji studentica druge godine diplomskog studija Medijske umjetnosti i prakse pri Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, održati od 8. do 11. prosinca, na 3. katu u učionici broj 13.

Map@show je ciklus predavanja i radionica iz područja izvedbenih i video umjetnosti. Tijekom ta četiri dana, umjetnice i umjetnici koje/i u svome stvaralaštvu koriste različite medije, teorijski i praktično upoznati će studetnice i studente sa svojim radom, tehnikama i metodama, smještajući svoj rad u kontekst i okolnosti suvremene umjetničke prakse. Map@show jedan je od primjera (no  tek i početak) studentske incijative i težnje da se poveća umjetnički diskurs među studentskom populacijom i šire. Naime, iako se dodatnim predavanjima proširuje i upotpunjuje nastavni curriculum koji je samim time primarno namijenjen studenticama i studentima Akademije, ovim se projektom želi potaknuti na stvaranje neke nove (vidljivije) platforme za edukaciju u i o umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Nakon završetka prvog Map@show-a, osim želje da su predavanja i radionice bile inspirativne i produktivne, ostaje i ona da će projekt poslužiti i kao svojevrstan poticaj na (neku novu) samoorganizaciju studenata/ica i su-kreiranje nastavnog programa.

pozivnica (1)