Ko’laži i decepcije : Natalija Stefanović

[izložba i diskurzivni program]

Priče iz prakse Galerije SKC dovode Nataliju Stefanović i Petru Čargonju, članice produkcijskog kolektiva Ulična aristokracija kako bi podsjetili na važnost znatiželje, u stvaranju i u životu. Primijetili smo da vlada sveopća apatija i nezainteresiranost; navikavanje na servirane sadržaje bez imaginacije i propitivanja u interpretaciji. U petak, 28.2.2020., u 20 sati održat će se diskurzivni program uz izložbu kolaža Natalije Stefanović.

U doba hiperprodukcije, multitaskinga, time managementa, brand managementa, fleksibilnosti, hiperhypea, overworkinga, billboarda, logoa, slogana, influencera, nuspostojanja, VRa, wara, engleskih posuđenica, domaćeg novogovora, jesmo li se umorili?

Zasićenost kao stanje stvari, zasićenost kao izostanak znatiželje. Opća inflacija sadržaja. Deceptivno višeznačje, lažni pluralizam. Dva put isto. Ko’laž.

Povratak znatiželji, iz rada-igri, rad o igri.

O autorici kolaža:

Natalija Stefanović, kulturologinja, članica produkcijskog kolektiva Ulična Aristokracija koji djeluje na raskrižju umjetnosti, aktivizma i obrazovanja. Koautorica platforme Photoshop za Proletere, koja se bavi pitanjima estetike, rada i moći u doba kasnog kapitalizma, konkretnije, upitom “Je li estetika klasno pitanje”. Polje umjetničke prakse joj je kolaž, analogni i digitalni, statični i pokretni. Kolaže je izlagala kao dio Platforme za eksperiment u Galeriji VN u Zagrebu, te kao koautorica izložbe “Naša putovanja, vaši snovi” u Galeriji SKC u Rijeci. Bavi se i zvukom, te scenarističkim prilagodbama.