Izvoditi izložbu / Performing the Exhibition: Elena Apostolovski

Predstavljanje diplomske izložba Elene Apostolovski, "Izvoditi izložbu / Performing the exhibition", pod mentorstvom doc. art. Hrvoja Urumović, i doc. art. Dražena Vitolovića, održat će se u utorak 29. rujna s početkom u 19 sati u Galeriji SKC.

Izložba zamišlja zajedničke akcije koje izvodi publika kao skulpture unutar izložbenog prostora, koristeći se uputama za izvođenje. Okuplja upute za izvođenje u obliku vježbi i igri koje koriste ravnotežu, snagu, pokret za ostvarivanje odnosa između dvije ili više osoba ili se usmjeravaju na oblikovanje razmišljanja i radnje pojedinca te eventualnu komunikaciju koja će iz toga proizići.

Izložbeni prostor koncipiran kao mjesto iskustva (a ne prezentacije), nudi posjetiteljima/sudionicima/cama direktno iskustvo vlastitog tijela i tijela druge osobe, mišićne aktivnosti, napora i zajedničkog doprinosa izvedbi akcije. Istovremeno skreće pozornost drugih posjetiteljica i posjetitelja na ljudska bića u prostoriji.

Izložba nastoji skrenuti fokus pojedinca sa vlastitih misli i osjećaja na zajedničku akciju, pomjeriti pažnju s racionalnog na fizičko, probuditi percepciju vlastitog tijela i tijela druge osobe te skrenuti pozornost s predmeta na čovjeka, izlažući posjetitelje u obliku skulpture u pokretu.

Koncept izložbe ulazi u samu ideju izložbenog prostora koji nije koncipiran kao mjesto prezentacije već mjesto iskustva, i time se nastavlja na brojne kiparske, izvedbene plesne ili kazališne, performativne i novo medijske prakse u umjetnosti postmoderne. Umjetničko djelo ne promatra u kao objekt koji ima autonomni  život već kao situaciju koja zahtijeva prisutnost promatrača te se ostvaruje unutar konteksta.

Izložba dovodi do krajnosti aktivan angažman konzumenta u percepciji djela, postavljajući uvjete za doživljavanje djela koje nije moguće bez izvođenja djela. Na taj način ljudska nazočnost u izložbenom prostoru nije dovoljna za postojanje izložbe već je potreban uloženi rad posjetitelja. Postavljena situacija nastoji dati paralelu ljudskoj prisutnosti u društvu, tj. osvijestiti društvenu odgovornost i neizbježnu političnost pojedinca koja je tu i u djelovanju i nedjelovanju. 

Izložba suprotstavlja tijelo, akciju i osjetilni doživljaj razumu i duhovnosti koji u svakodnevnici postaju isprike za eksploataciju tijela u radnom odnosu i nehumane uvjete života. Digitalizacija komunikacije i preforsiranost mentalnih kapaciteta doprinose zanemarivanju tijela kao osnovne ljudske materije i sakupljača informacija iz okoline. Individualizam i profitabilnost grade civilizaciju bez empatije i solidarnosti.  Rad nastoji naglasiti tjelesnost, radnu sposobnost i osjetilnost čovjeka, kao i potrebe za zabavom, igrom i zajedništvom. Zajednička izvedba stavlja naglasak na zajednički rad, čovjeka kao biće zajednice. 

Nakon otvorenja (29.9.2020.), izložbi možete prisustvovati i družiti se s autoricom još dva dana u Galeriji SKC (Kružna 8, Rijeka): 6. i 7.10.2020. (od 17 do 19h).


Kako je bilo na otvorenju izložbe, možete pogledati niže