Galerija SKC: Elevatorart Revisited

Pozivamo Vas na prezentacijsku izložbu Elevatorart Revisited: Elevatorart u RI koja  (OKC Palach, Kružna 8).

12916189_1733662233518583_3841244716462744626_o

Prezentacijska izložba prikazuje PROBLEMOGRAM-DIJAGRAM PROBLEMA sa kojima su se polaznice radionice susrele tokom mjeseca ožujka kroz anketiranja susjeda Galerije SKC. Sama Galerija će kroz ta dva dana postati mjesto susreta svojih neposrednih, najbližih susjeda i nje same, ali i šire zainteresirane javnosti. Na izložbi će biti prezentirana prikupljena dokumentacija kroz radionički proces a cilj je probiti put za daljnju komunikaciju i moguću (umjetničku) suradnju. Radionicu je osmislila i vodila Nikoleta Marković. Radionicu su realizirale Dajana Derenčin, Sanja Gergorić, Rosana Giusti, Nika Krajnović i Tihana Naglić.

Više o projektu