Galerija SKC ▷ Zvučni zid

Galerija SKC poziva diplomante ili tek diplomirane umjetnice i umjetnike te umjetničke grupe da se predstave na samostalnim izložbama organiziranih u sklopu programa Zvučni zid.

Prijaviti se mogu diplomski projekti iz područja vizualnih, novomedijskih i performativnih umjetničkih praksi.

Galerija SKC bavi se eksperimentom i hibridnim formama te u tom smislu pojam galerije, od konvencionalnog poimanja kao izložbenog prostora, širi na koncept platforme.

  • Prijava mora uključivati:
  1. vizualni i tekstualni materijal u .pdf formatu (kratki tekstualni opis rada, autorske koncepcije i projekta; vizualnu dokumentaciju)
  2. kratka biografija autora ili grupe autora
  3. podaci o autoru ili grupi autora (adresa, mail i telefonski kontakt)
Prijave se šalju na e-mail adresu Galerije SKC: skc.galerija@gmail.com do 15. rujna 2016.
  • Izložbe u programu Zvučni zid održat će se u listopadu i studenome 2016. godine.
  • Žiri će sačinjavati kustoski tim Galerije SKC (Sanja Gergorić, Dominik Grdić, Lucija Polonijo) i pridružene članice Eva Simčić i Sara Salamon.
  • Više informacija možete saznati na službenoj stranici Galerije, službenom Facebook eventu ili nas kontaktirajte putem e-mail adrese.
  Program Zvučni zid financijski podupiru Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Sveučilište u Rijeci.