“Dnevni boravak” Susjedstva Kampus

Iako je naš Festival Susjedstva Kampus završen, ostali program Susjedstva Kampus nije!

U takozvanom "Dnevnom boravku" Susjedstva Kampus, održati će se još barem deset novih projekata!

Dnevni boravak Susjedstva Kampus

Detaljnije o svakom projektu pročitajte u nastavku teksta.

Projektom Inkluzivni kampus se namjerava potaknuti aktiviranje prostora Kampusa kao inkluzivnog i zdravog centra sveučilišne i lokalne zajednice. Predviđene aktivnosti su prikupljanja informacija od potencijalnih korisnika, održavanje radionica i rasprava te izrada prijedloga uređenja od strane studenata, a na temelju inkluzivnog i univerzalnog dizajna, izložba i odabir najefikasnijih rješenja.

Fotomaraton riječkom industrijskom baštinom je projekt koji će okupiti zainteresirane fotografe za riječku industrijsku povijest i fotografiranje skrivenih, napuštenih i manje dostupnih nekada industrijskih prostora. Fotomaratonom se ističe važnost industrije i industrijske baštine za današnji grad i ljude te se promovira Rijeku kao industrijski grad. Projektom se obuhvaćaju prostori izrazito povjesnoumjetničke ili industrijske važnosti kao dio riječke industrijske prošlosti. Fotografski uradci biti će izloženi u prostorima Kampusa te će se izabrati i nagraditi najbolji. 

Riječke studentske godine (1968-1971) je projekt usmjeren na istraživanje lokalne povijesti, studentski život i aktivizam u gradu Rijeci koji još uvijek nije dovoljno istražen i prezentiran široj javnost. Unutar projekta će se održati predavanja o studentskom životu. Izložba je postavljena na FFRI, a na samom kraju projekta planira se izdati knjiga. Cilj je upoznati studente, akademsku zajednicu, ali i širu javnost o studentskim prilika u gradu Rijeci u tim turbulentnim godinama. Grad Rijeka ovim projektom dobiti će važan doprinos razumijevanju svoje sveučilišne tradicije.

9. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini; je projekt gdje je glavna tema vezana uz industrijsko nasljeđe iz razdoblja socijalizma koje je činilo a i danas čini značajan dio urbanog tkiva grada Rijeke. Konferencija je prilika za sveobuhvatnu sintezu o vrijednosti, zaštiti i obnovi industrijske baštine iz navedenog perioda koji postaje sve aktualnija tema istraživanja na interdisciplinarnoj razini. Namjera je donijeti niz novih informacija o riječkoj i međunarodnoj industrijskoj baštini koji će pomoći njezinom boljem poznavanju i dati dodatan impuls podizanju svijesti o vrijednosti industrijske baštine. Također će pomoći brendiranju Rijeke kao važnog mjesta europske kulturne baštine. Industrijska baština sjajna je promocija Rijeke u okviru EPK čiji se program dobrim dijelom oslanja upravo na atraktivnost i međunarodno prepoznatu vrijednost napuštenih industrijskih sklopova i lučkih zona grada. Od 22.-23. svibnja 2020. možete i vi sudjelovati.

Riječka pisana baština u 19. st je projekt gdje se stavlja naglasaka na kulturu svakoga prostora. Posebno onog prostora koji ima svoje korijene u prošlom vremenu. takvu kulturu treba istražiti te u suvremenu kulturu uključiti one cjeline koje doprinose razvoju prostora u novim okolnostima. Kulturno nasljeđe nije samo spomenik prošlosti nego i aktivni čimbenik suvremene kulture. Identitet grada uvijek se čita i iz prošlosti i iz sadašnjosti. Središnji je dio programa izložba riječke pisane i tiskane baštine iz 19. st., koja pokazuje da je u tome vremenu Rijeka bila središte niza kulturnih aktivnosti i dio europskoga kulturnog prostora.

Knjiga pod nazivom: Lik slike (Teorijski dijalozi 2009-2019) okuplja osamnaest znanstvenika društveno humanističkog kruga koji se bave vizualnom kulturom i umjetnošću. Zbornik na hrvatskom i engleskom jeziku, rezultat je međunarodnog znanstvenog skupa Teorijski dijalozi, koji se deset godina (2009.-2019.) održava pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Radi se o značajnom doprinosu novim strategijama orijentacije u vremenu izbrisanih granica između stvarne i virtualne, rukotvorene i elektroničke te vrijedne i besprizorne slike.

S projektom Wom@rts – jednaka zastupljenost žena u umjetnosti i kreativnim industrijama, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci punopravni je partner visokobudžetnog EU projekta „Wom@rts EACEA platforme Kreativna Europa" u kojemu sudjeluje 10 partnera iz 8 EU zemalja članica Europske unije te još 20 dodatno pridruženih partnera. Sam projekt predstavlja transnacionalnu mrežu posvećenu većoj zastupljenosti žena u području umjetnosti. Strategija projekta bazira se na fluktuaciji preko 180 umjetnica iz područja suvremenog stripa, dokumentarnog filma, grafike, književnosti i kreativnih industrija, a okosnicu projekta čini 70.-ta obljetnica prvog izdanja knjige „Drugi spolSimone de Beavouir.

Knjiga Riječki jezični krajolik urbana je slika Rijeke kroz javne natpise autora Diane Stolac i Jima Hlavača dvojezična je: s jedne strane na hrvatskom jeziku, a s druge na engleskom. Cilj je sustavno predstaviti jezičnu stvarnost grada Rijeke i njezine okolice, a koja pokazuje gdje se ostvaruju: jednojezičnost, višejezičnost i dijalekatska uključenost u javni prostor. Fotografije iz dokumentacije prikupljene za knjigu bit će podloga za više izložbi, a bit će organizirano i nekoliko predavanja za građanstvo i zainteresiranu kulturnu javnost.

Između zvijezda i lava - znanstveno kulturna manifestacija se sastoji od dva segmenta, znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem koji teži doprinijeti daljnjoj valorizaciji frankopanske ostavštine kao kulturne i povijesne baštine te kulturnih manifestacija koje bi popratile skup (gastrotura, oživljavanje prošlosti, info punktovi, izleti na važne kulturno-povijesne znamenitosti Primorsko-goranske i susjednih županija i dr.). Kao što su i Frankapani svoje veze gradili diljem Srednje Europe, tako je i intencija organizatora da ova znanstveno-kulturna manifestacija poveže znanstvenike i širu javnost, prikazujući kozmopolitizam kojeg je srednjovjekovno plemstvo predstavljalo i živjelo.  

(Ne)vidljivi prostori je projekt koji stavlja naglasak na prostore i javne površine koji su svakodnevno vidljivi, u sebi sadrže nevidljive potencijale koji su od koristi, užoj i široj društvenoj zajednici. Projekt se sastoji od urbanističko-arhitektonsko-sociološkog istraživanja navedenih problematika koje provode dvoje autora/umjetnika, djelatnika Akademije primijenjenih umjetnosti. Istraživanje rezultira vizualnim materijalima-prijedlozima za intervencije u javnom prostoru na širem području Kampusa i Sušaka, koji su objavljeni u formi publikacije (knjige-objekta) koja također obuhvaća tekstove autora, s naglaskom na problematiku odnosa privatnog i javnog. Idejna rješenja/intervencije izlažu se na više lokacija u vidu plakata s ciljem podizanja svijesti građana i poticanja promišljanja i sudjelovanja u kreiranju budućih javnih površina i prostora s različitim sadržajima