SKC Natječaj

Izvještaj o provedbi studentskih projekta

Obrazac za voditelje i voditeljice projekata koje su dužni ispuniti pri završetku projekta (najkasnije do 31.12. 2019. godine):

Narativno_financijsko-izvješće

Napomena: Obavezno ispuniti narativno i financijsko izvješće. Nalaze se u istom excel dokumentu, u dva različita taba (sheeta).


Natječaj za studentske projekte iz kulture i umjetnosti

Natječaj za studentske projekte iz kulture i umjetnosti raspisuje se uglavnom u prosincu. Na natječaj se mogu prijaviti studenti, grupe studenata, studentske udruge te studentske udruge u partnerstvu s umjetničkim udrugama i organizacijama. SKC će osigurati financijska sredstva za odabrane projekte te će pružiti mogućnost korištenja prostora kojima upravlja ili su mu dani na korištenje, a moguće je i korištenje prostora na kampusu.

Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci raspisuje

Natječaj

za financiranje studentskih projekata iz kulture i umjetnosti u 2019. godini.

SKC natječaj 2019

Na ovom se natječaju dodjeljuju financijska sredstva studentskim projektima iz kulture i umjetnosti. Natječaj je namijenjen financiranju produkcije, prezentacije, distribucije i medijacije programa u kulturi i umjetnosti od interesa za studentice i studente Sveučilišta u Rijeci.

Razdoblje podnošenja prijava je od 7. do 31. siječnja 2019. godine (do 12:00 sati). Najveći iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom projektu je 15.000,00 kn. Na natječaj se mogu prijaviti studentice i studenti Sveučilišta u Rijeci ili studentske udruge upisane u Registar studentskih udruga i drugih organizacija na Sveučilištu u Rijeci. Prijave se vrše elektroničkim putem, ispunjavanjem obrazaca koji se nalaze na www.skc.uniri.hr. Potpuna prijava mora imati ispunjena sva obavezna polja iz obrazaca za prijavu projekta te sve propisane priloge. Obavezne obrasce potrebno je dostaviti u sljedećim oblicima: narativni obrazac za prijavu u Word dokumentu (nepotpisan) te u pdf formatu (s potpisom prijavitelja/prijaviteljice) te financijski obrazac za specifikaciju troškova u Excel dokumentu. Potpunu prijavu potrebno je poslati e-poštom, na adresu skc@uniri.hr . Obrazac za prijavu projekta sadrži sljedeće podatke:
 1. Osnovni podaci o voditelju/voditeljici projekta (ime i prezime, adresa, OIB, telefon, sastavnica), a ukoliko projekt prijavljuje studentska udruga, navodi se i naziv udruge, sjedište, godina osnivanja te broj članova,
 2. vrsta projekta,
 3. naziv projekta,
 4. cilj projekta,
 5. opis projekta,
 6. vremenski okvir provedbe projekta,
 7. popis aktivnosti (po mjesecima),
 8. mjesto izvedbe projekta i mjesto prezentacije projekta na Kampusu,
 9. popis suradnika/suradnica i način njihovog angažmana,
 10. značaj projekta za studentice i studente,
 11. predviđeni broj korisnika,
 12. način promocije,
 13. očekivani mjerljivi rezultati,
 14. traženi iznos sredstava,
 15. potpis voditelja/voditeljice projekta
 16. pečat studentske udruge, ako projekt prijavljuje studentska udruga,
 17. specifikacija troškova (najam opreme, putni troškovi i smještaj, radni i potrošni materijal, uredski i organizacijski troškovi, troškovi oglašavanja, honorari, ostali troškovi). Za edukacijsko-radioničke projektne kategorije iznos honorara može biti 80% od ukupnog budžeta, dok za sve ostale projektne kategorije može iznositi najviše 30% od traženog iznosa. Studentice i studenti uključeni u organizaciju projekta ne mogu potraživati honorare.
Obvezni prilozi uz Obrazac za prijavu jesu:
 1. potvrda o studiranju voditelja/voditeljice projekta,
 2. životopis voditelja/voditeljice projekta,
 3. rješenje o upisu u Registar studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci, ako projekt prijavljuje studentska udruga,
 4. za prijavu diplomskog / završnog rada: preporuka mentora i predložak/skica rada
 5. potvrda o mogućnosti korištenja prostora ako se projekt ne izvodi na prostoru Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica, Galerije SKC (Palach) ili Filodrammatice,
 6. pismena suglasnost vanjskih suradnika, ako sudjeluju na projektu tj. ako su navedeni u projektnoj prijavi.
Prijava na natječaj smatra se potpunom ako sadrži sve obavezne elemente prijave dostavljene u zadanom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja objaviti će se na mrežnim stranicama (www.skc.uniri.hr) u veljači 2019. Projekti koji ostvare pravo na potporu obvezuju se u cijelosti izvesti ili djelomično predstaviti na prostoru Kampusa Sveučilišta u Rijeci do prosinca 2019.
Službeni tekst Natječaja Prijavni obrasci:

Narativni obrazac

Financijski obrazac 

Za pitanja i pomoć u ispunjavanju i pripremi prijave prijavitelji i prijaviteljice se mogu obratiti putem e-pošte na skc@uniri.hr. Poslušat ćemo vas i telefonski na 051-584-860. Sretno 🙂