IZRADA MURALA

mural


Voditelj: Dalibor Juras

Projekt je rezultirao izradom murala ispred Ekonomskog fakulteta. Prije same izrade, održana predavanja i radionice o izradi murala te otvaranju obrta (Akademija primijenjenih umjetnosti i Ekonomski fakultet).

 

Kategorije: