Ekologija osobno

Slika_u_vijesti_438_02
U prostorima Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, ispred Dekanata, postavljena je studentska izložba pod nazivom ''Ekologija osobno''. Izložba je rezultat suradnje Akademije i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. Studenti FMTU-a predstavili su teme kojima se bave u okviru kolegija Održivi razvoj u sustavu znanosti, na što su studentice APURI-a reagirale promišljanjem ovih tema na njima inspirirajućem nivou. U kojem trenutku odlučujemo djelovati? Reagirati na loše stanje kojeg smo dio? Održivost razvoja, ekološka osviještenost, u skladu s prirodom… već su postali ofucani termini, a svakodnevno ponašanje većine ljudi nije promijenilo svoj dominantni smjer: zahtjevi za prekomjerno iskorištavanje Zemljinih resursa se povećavaju, a količina otpada i zagađenja raste. Neke od zastupljenih tema jesu: obrađivanje vrta u gradu, shvaćanje i iskorištavanje ptica, život pored Marišćine, dvostruki život u gradu i na selu. Svaka je izabrala primjer odnosa ljudi i okoliša iz vlastite okoline i fotografskim medijem prenijela svoje vlastito pitanje i kut gledanja te tako ponudila neke nove smjerove razmišljanja, a zatim i djelovanja svima nama. Autorski fotografski pristup, zajedno sa materijalima izlaganja studenata FMTU, ponuđen je na izložbi. Izlažu: Elena Apostolovski, Kristina Čehulić, Ivana Đerić, Doris Lukman, Sara Matejčić, Bojana Modalek, Marina Rajšić i Nikki Vancaš. Sudionici projekta sa FMTU: Matea Ban, Željka Bačurin, Anamarija Dolenčić, Anela Gomza, Roberta Bengez, Borna Prikaski, Vanja Rakić i Dora Župan. Izložba je produkt suodnosa kreativnog i znanstvenog pristupa i dvaju Fakulteta koji načinom kojim zahvaćaju predmet svojih izučavanja, usmjeravaju studente prema specijaliziranoj vizuri. Ta suradnja ima za cilj proširiti poznavanje i toleranciju. Studente su vodili nositelj kolegija Održivi razvoj u sustavu znanosti na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr. sc. Zdravko Lenac i asistentica Iva Mrša Haber te doc. art. Fedor Vučemilović nositelj kolegija i Petra Mrša asistentica na kolegiju Fotografija na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.  

Kategorije: