6. koncert hrvatskih studenata medicine

koncertmedicina

Grupa studenata / voditeljica: Dolores Marinić
Organiziran je još jedan u nizu koncert klasično popularne glazbe. Nastupili su izvođači sa Medicinskih fakulteta u Rijeci, Osijeku i Ljubljani kao i Zbor „Lege artis” s Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Prikupljeni novčani prilog je doniran je za članove Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom “Klub Srce Rijeka”, čiji su članovi nazočili i nastupili na koncertu.

 

Kategorije: