Natječaji u okviru programa Kreativna Europa

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije je objavila natječaje za potprograme Kultura i MEDIA, koji su sad dio jedinstvenog programa Europske unije pod nazivom Kreativna Europa.Potprogram Kultura koordinirat će za to zadužen Desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a potprogram MEDIA Desk Kreativne Europe pri Hrvatskom audiovizualnom centru (dosadašnji uredi Kulturna kontaktna točka i Media desk Hrvatske).Otvoreni natječaji potprograma Kultura su sljedeći: 1.Potpora europskim projektima suradnje 2.Potpora projektima književnih prijevoda 3.Potpora europskim mrežama   4.Potpora europskim platformama Otvoreni natječaji potprograma MEDIA su sljedeći: 1. Potpora za pojedinačne projekte i skupine projekata 2. Potpora za razvoj televizijskog programa i europskih audiovizualnih djela 3. Potpora za transnacionalnu distribuciju europskih filmova 4. Potpora za festivale Na službenim stranicama programa Kreativna Europa možete naći natječaje i prijavnice za oba potprograma. Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu MEDIA kontakte možete naći ovdje, a za pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.  

Organizator natječaja: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Rok prijave: 05.03.2014

Opširnije: Web stranica natječaja