Natječaji u okviru programa Kreativna Europa

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije je objavila natječaje za potprograme Kultura i MEDIA, koji su sad dio jedinstvenog programa Europske unije pod nazivom Kreativna Europa.Potprogram Kultura koordinirat će za to zadužen Desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a potprogram MEDIA Desk Kreativne Europe pri Hrvatskom audiovizualnom centru (dosadašnji uredi Kulturna kontaktna točka i Media desk Hrvatske).Otvoreni natječaji potprograma Kultura su sljedeći:

1.Potpora europskim projektima suradnje
2.Potpora projektima književnih prijevoda
3.Potpora europskim mrežama  
4.Potpora europskim platformama

Otvoreni natječaji potprograma MEDIA su sljedeći:
1. Potpora za pojedinačne projekte i skupine projekata
2. Potpora za razvoj televizijskog programa i europskih audiovizualnih djela
3. Potpora za transnacionalnu distribuciju europskih filmova
4. Potpora za festivale

Na službenim stranicama programa Kreativna Europa možete naći natječaje i prijavnice za oba potprograma. Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu MEDIA kontakte možete naći ovdje, a za pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.


Organizator natječaja: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Rok prijave: 05.03.2014

Opširnije: Web stranica natječaja