NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA 27 SUSJEDSTAVA – KAMPUS

Kampus kreativni tim Sveučilišta u Rijeci raspisuje NATJEČAJ za prikupljanje prijedloga aktivnosti i programa u okviru provedbe projekta 27 Susjedstava -  susjedstvo Kampus u 2019. i 2020. godini.
kam-us Tekst natječaja i obrazac za prijavu Ovaj natječaj se raspisuje u svrhu financiranja produkcije, prezentacije i distribucije projekata i aktivnosti iz znanstvenih, kulturnih i umjetničkih područja koji će biti izvedeni i predstavljeni u okviru projekta 27 Susjedstava – Kampus tijekom 2019. i 2020. godine. Sveučilište u Rijeci je strateški i programski partner Grada Rijeke i društva Rijeka 2020 d.o.o. u provedbi projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. To partnerstvo se, pored raznih vidova suradnje, manifestira i putem programskog pravca „27 susjedstava“, programa koji pruža višestruke prilike za kulturnu razmjenu diljem cijele Europe, stvarajući neformalne mreže inter-susjednih kulturnih aktivnosti i nove društvene centre. Susjedstvo Kampus kao jedno od 27 susjedstava jedinstven je primjer sinergije znanosti i kulture grada koja se događa na svim razinama. Sveučilište u Rijeci je kao dio aktivnosti na programskom pravcu „27 susjedstava“ 2017. godine oformilo širu radnu skupinu pod nazivom Kampus kreativni tim (KKT) u kojoj sudjeluje veći broj profesora, asistenata, kulturnih djelatnika i studenata te operativni tim Izvršni odbor KKT-a čija je zadaća koordinacija i operacionalizacija predloženih ideja, projekata i programa. Dugoročni cilj navedenih programa je otvaranje i približavanje Sveučilišnog Kampusa na Trsatu široj društvenoj zajednici odnosno uključivanje lokalnog stanovništva u provedbu zajedničkih projekata i događaja na Kampusu. Prijavljeni sadržaji trebaju biti namijenjeni svim građanima Grada Rijeke i šire okolice, uključujući i članove sveučilišne zajednice (djelatnici i studenti Sveučilišta u Rijeci). Na natječaj se mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Rijeci, zaposlenici Sveučilišta u Rijeci kao fizičke osobe, sastavnice Sveučilišta u Rijeci, organizacije civilnog društva, neformalne grupe pojedinaca i lokalni klubovi koji se nalaze ili djeluju na području Kampusa, Vojaka i Trsata. Projekti koji budu odabrani provodit će se tijekom 2019. i 2020. godine u sklopu manifestacija i/ili festivala susjedstva u organizaciji Kampus kreativnog tima (KKT) i stručnim timom trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o.. Prijave se mogu podnijeti od 8. studenog 2018. godine do 28. prosinca 2018. godine u 23:59 sati. Molimo vas da popunjeni obrazac za prijavu dostavite u pdf formatu (potpisani i skenirani primjerak) te u word formatu (nepotpisani primjerak). Prijave se podnose Sveučilištu u Rijeci elektroničkim putem na adresu masa.drndic@uniri.hr. Prijava na natječaj smatra se urednom  ako je potpuna i pravodobna, tj. sadrži sve obvezne priloge i dostavljena je u zadanom roku. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Za pitanja i pomoć u ispunjavanju i pripremi prijave prijavitelji se mogu obratiti putem e- pošte na masa.drndic@uniri.hr do 23. prosinca 2018. godine.